ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

โพสต์แรกของเพจ “ชีวิตติด Map” พวกเราชาว EnGRIDs ได้ตั้งใจสร้างเพจนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้ที่พวกเรามีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาของข้อมูล การวิเคราะห์ ตลอดจนไปถึงการนำเสนอแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ และจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากท่านใดมีความสนใจอยากร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับพวกเรา

เรื่องแรกที่อยากแบ่งปันนี้ไม่ใหม่เท่าไหร่ – หลายเดือนที่ผ่านมาพวกเราในกลุ่มได้มีโอกาสพูดคุยและฝึกการนำข้อมูลต่างๆ ที่เป็น ข้อมูลเปิด หรือ Open data (ข้อมูลที่อนุญาตให้เราเข้าถึงได้) จากเว็บ https://opendata.data.go.th/ ที่รวมข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงานของรัฐมาไว้ในที่เดียวกัน

ในเว็บที่ให้ไปนี้ถือเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ที่ทางภาครัฐเองได้พัฒนาแพลทฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลของรัฐด้านต่างๆ และยังใจดีให้ประชาชนอย่างเราๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น

สามารถติดตามต่อได้ที่ เพจ: ชีวิตติด map https://www.facebook.com/575792523091354/posts/620340001969939