ผลงานของเรา

ผลงานที่ทีมนักวิจัย และทีมนักศึกษา
ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น

ชาว Engrids

สมาชิก EnGRIDs ของเรา

เกี่ยวกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับเรา
รวมถึงช่องทางการติดต่อ 

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

อัพเดทข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ จากพวกเราชาว EnGRIDs

[colibri_loop query=”true” no_posts_found_text=”No posts found” posts=”3″ filter_categories=”” filter_tags=”” filter_authors=”” order_by=”date” order_type=”null”]%5Bcolibri_item_template%5D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20%20%20%20class=%22h-column%20h-column-container%20d-flex%20h-col-lg-4%20h-col-md-6%20h-col-12%20%5Bcolibri_post_class%5D%20masonry-item%20style-659-outer%20style-local-17-c20-outer%22%20%20%3E%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2217-c20%22%20class=%22d-flex%20h-flex-basis%20h-column__inner%20h-px-lg-2%20h-px-md-2%20h-px-2%20v-inner-lg-2%20v-inner-md-2%20v-inner-2%20style-659%20style-local-17-c20%20h-overflow-hidden%20position-relative%22%3E%3C!—-%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20%20class=%22w-100%20h-y-container%20h-column__content%20h-column__v-align%20flex-basis-100%20align-self-lg-start%20align-self-md-start%20align-self-start%22%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2217-c21%22%20class=%22d-block%20style-703%20style-local-17-c21%20position-relative%20h-element%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20class=%22h-image__frame-container-outer%22%3E%3Cdiv%20%20class=%22h-image__frame-container%22%3E%3C!—-%3E%3C!—-%3E%20%3Cimg%20src=%22https://engrids.soc.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/page-facebook.jpg%22%20%20class=%22wp-image-407%20style-703-image%20style-local-17-c21-image%22%3E%20%3Cdiv%20%20class=%22h-image__frame%20h-hide-lg%20h-hide-md%20h-hide-sm%20style-703-frameImage%20style-local-17-c21-frameImage%22%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2217-c22%22%20class=%22h-row-container%20gutters-row-lg-0%20gutters-row-md-0%20gutters-row-2%20gutters-row-v-lg-0%20gutters-row-v-md-0%20gutters-row-v-0%20style-661%20style-local-17-c22%20position-relative%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20class=%22h-row%20justify-content-lg-center%20justify-content-md-center%20justify-content-center%20align-items-lg-stretch%20align-items-md-stretch%20align-items-stretch%20gutters-col-lg-0%20gutters-col-md-0%20gutters-col-2%20gutters-col-v-lg-0%20gutters-col-v-md-0%20gutters-col-v-0%22%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20%20%20class=%22h-column%20h-column-container%20d-flex%20h-col-lg%20h-col-md%20h-col-auto%20style-662-outer%20style-local-17-c23-outer%22%20%20%3E%3Cdiv%20%20data-colibri-id=%2217-c23%22%20class=%22d-flex%20h-flex-basis%20h-column__inner%20h-px-lg-3%20h-px-md-3%20h-px-3%20v-inner-lg-3%20v-inner-md-3%20v-inner-3%20style-662%20style-local-17-c23%20position-relative%22%3E%3C!—-%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20class=%22w-100%20h-y-container%20h-column__content%20h-column__v-align%20flex-basis-100%20align-self-lg-start%20align-self-md-start%20align-self-start%22%3E%3C!—-%3E%20%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2217-c24%22%20class=%22h-blog-title%20style-664%20style-local-17-c24%20position-relative%20h-element%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20%20class=%22h-global-transition-all%22%3E%5Bcolibri_post_title%20heading_type=%22h4%22%20classes=%22colibri-word-wrap%22%5D%3C/div%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2217-c25%22%20class=%22h-blog-meta%20style-665%20style-local-17-c25%20position-relative%20h-element%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20name=%221%22%20class=%22metadata-item%22%3E%3Cspan%20class=%22metadata-prefix%22%3Eby%3C/span%3E%20%3Ca%20href=%22%5Bcolibri_post_meta_author_url%5D%22%3E%3C!—-%3E%5Bcolibri_post_meta_author_content%5D%3C/a%3E%20%3Cspan%20class=%22meta-separator%22%3E%3C/span%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20name=%222%22%20class=%22metadata-item%22%3E%3Cspan%20class=%22metadata-prefix%22%3Eon%3C/span%3E%20%3Ca%20href=%22%5Bcolibri_post_meta_date_url%5D%22%3E%3C!—-%3E%5Bcolibri_post_meta_date_content%20date_format=%22M%20j%22%5D%3C/a%3E%3C/div%3E%3C!—-%3E%3C!—-%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20%20%20data-colibri-id=%2217-c26%22%20class=%22style-666%20style-local-17-c26%20position-relative%20h-element%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20%20class=%22h-global-transition-all%22%3E%5Bcolibri_post_excerpt%20max_length=%2212%22%5D%3C/div%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20%20%20%20data-colibri-id=%2217-c27%22%20class=%22h-x-container%20style-667%20style-local-17-c27%20position-relative%20h-element%22%20%20%3E%3C!—-%3E%3Cdiv%20%20%20class=%22h-x-container-inner%20style-dynamic-17-c27-group%22%3E%3C!—-%3E%3Cspan%20%20%20class=%22h-button__outer%20style-668-outer%20style-local-17-c28-outer%20d-inline-flex%20h-element%22%20%20%20%20%3E%3Ca%20%20h-use-smooth-scroll=%22true%22%20href=%22%5Bcolibri_post_link%5D%22%20%20data-colibri-id=%2217-c28%22%20class=%22d-flex%20w-100%20align-items-center%20h-button%20justify-content-lg-center%20justify-content-md-center%20justify-content-center%20style-668%20style-local-17-c28%20position-relative%22%3E%3C!—-%3E%3C!—-%3E%20%3Cspan%20%3ERead%20more%3C/span%3E%20%3Cspan%20%20class=%22h-svg-icon%20h-button__icon%20style-668-icon%20style-local-17-c28-icon%22%3E%3C!–Icon%20by%20Icons8%20Line%20Awesome%20(https://icons8.com/line-awesome)–%3E%3Csvg%20version=%221.1%22%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20xmlns:xlink=%22http://www.w3.org/1999/xlink%22%20id=%22arrow-right%22%20viewBox=%220%200%20512%20545.5%22%3E%3Cpath%20d=%22M299.5%20140.5l136%20136%2011%2011.5-11%2011.5-136%20136-23-23L385%20304H64v-32h321L276.5%20163.5z%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E%3C/span%3E%3C/a%3E%3C/span%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%0A%20%20%20%20%20%20%5B/colibri_item_template%5D%0A%20%20%20%20%20%20[/colibri_loop]

ชาว EnGRIDs

มาทำความรู้จักพวกเรากัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. ศักดิ์ดา หอมหวล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ณัฏฐ์ สุขพรสวรรค์

ผู้ช่วยวิจัย

สตูดิโอวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม หรือเรียกสั้นๆ ว่า “EnGRIDs”

มีความต้องการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีทักษะการวิจัย รวมถึง ผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่ แบ่งปันความรู้จากกลุ่มวิจัยสู่สังคมภายนอก และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

 

ติดต่อเรา

  • ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

  • engrids.cmu@gmail.com