ห้องเรียน EnGRIDs

สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อบ่มเพาะ และพัฒนาทักษะของนักศึกษา

135265519_10221480972106346_5749178193639504738_n
132832836_10221480884304151_7655435899682264030_n
134362191_10221480883944142_7455076679069081312_n
133712713_10221480850743312_6639842516070330795_n
133762966_10221480664818664_2406863041382768845_n