ปักหมุดน้ำท่วม

ร่วมปักหมุดพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงบริเวณที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบ และสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้จากระบบนี้

กรุณากดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล เพื่อนำเข้าตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบ

  เพิ่มข้อมูล   ช่องทางติดต่อ

ตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

ตำแหน่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

ตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบ

อ้างอิง: ขอบเขตระดับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน, ระดับน้ำในแม่น้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
หมายเหตุ: ระบบปักหมุดนี้เป็นเพียงช่องทางสาธารณะที่เปิดให้ร้องขอความช่วยเหลือเท่านั้น หากท่านต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนกรุณาติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ของท่าน