สตูดิโอวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม เรียกสั้นๆ ว่า “EnGRIDs” เป็น กลุ่มวิจัยเล็กๆ ที่จัดตั้งขึ้นมาภายใต้ภาควิชาภูมิศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนางานวิจัยของภาควิชาทางด้านภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ให้มีความเข็มแข็งและโดดเด่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของภาควิชา นอกจากนี้ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะของนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่ในรูปแบบทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อแบ่งปันความรู้จากกลุ่มวิจัยสู่สังคมภายนอก ผ่านสื่อออนไลน์ และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานของโปรแกรมต่างๆ ที่ชาว EnGRIDs ภูมิใจนำเสนอ

คู่มือการใช้งาน QGIS

รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน QGIS เบื้องต้น สำหรับผู้ที่สนใจ

GEE

ฝึกพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Google Earth Engine

Kepler.gl

มาฝึกแสดงผลข้อมูลภูมิศาสตร์บน Kepler.gl แพลตฟอร์มกัน

Sample Coding Applications

ตัวอย่างโค๊ดในงานด้านต่างๆ (กำลังปรับปรุง)


Video clip

เรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอที่ทำให้เราเข้าใจง่ายกันสุดๆ

มาเริ่มทำความรู้จักกับ Kepler กัน…

Kepler.gl เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็นโอเพนซอร์ส (Open source) ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญและไม่เคยใช้งานสามารถมองเห็นภาพแนวโน้มในเมืองหรือภูมิภาคได้ ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ดังคลิป

ในคลิปนี้เราจะใช้ข้อมูล .geojson ในการแสดงตัวอย่าง เพื่อแสดงผลแบบ 3D และแนะนำวิธีการส่งออกข้อมูลต่างๆ จาก Kepler.gl

มาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Google Earth Engine กัน ในคลิปนี้จะเริ่มต้นจากวิธีการลงทะเบียน วิธีนำเข้า Shapefile และวิธีการวิเคราะห์ใน Google Earth Engine ใครชอบแนวนี้ห้ามพลาด


สมาชิกชาว EnGRIDs

วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์

ศักดิ์ดา หอมหวล

อัจฉราวรรณ ศุภกา (พี่บิ้ว)
วิภาวินี คำน้อย (พี่พิม)

ระวีวรรณ บุญมา (พี่เพียง)

คอลิค เหมแก้ว
(ลิคกี้)
เกียรติศักดิ์ กันทะจันทร์
(เอฟ)

ชลธิชา เขียวจันทร์แสง
(บี)
ธนากร ธรรมแสง
(โอเล่)

วัลย์วิสา สุขสมศักดิ์
(มิ้งค์)

เสกสันต์ จันทร์เพชร
(ฟลุ๊ค)

กษิดิศ ตรียกูล
(จอม)
กัญญาพัชร ดวงใจ
(เอิร์น)

นภัสสร ดุแฮ
(แต)
สโรชา ทิมโต
(เบว)

ชยากร ไวปัญญา
(บอส)
ธินภัทร โพธิปักขิย์
(แก็ป)

จิราวดี บานชื่น
(นิว)
จุฑามาศ ผัดมูล
(ชมพู่)

ชิษณุพงศ์ ด้วงกระยอม
(โอ)

นันทิพัฒน์ บุญแท่ง
(ฟลุ๊ค)

นิชานันท์ ทันเพื่อน
(นีโน่)
ปัณณทัต ภักดีโชติ
(หม่อน)

พลเดช (อินทร์ขาว)
(ภู)
ปณิตา บุญคำภู
(ไอซ์)

ธนภัทร รัศมาฟู
(ริว)